Hong Kong 客戶服務熱線 +852 3752 4130

多功能首飾收納架

$398購【多功能首飾收納架】將首飾通通收納好,不再凌亂;透明一眼睇晒;幾多首飾都冇有怕

HK$499
HK$398
20%
 
賣點
細則
  • 將首飾通通收納好,不再凌亂
  • 透明一眼睇晒
  • 幾多首飾都冇有怕
了解更多
HKDOTBUY 如何運作
常見問題
如何購買
HKDOTBUY
過往團購
讓 HKDOTBUY 推廣您的業務
媒體報導
關注我們
YouTube Channel